Granulat sikring

Vores granulat sikring

Når der tales om, at kunstgræsbaner kan have en negativ påvirkning på miljøet, handler
det ofte om spredningen af det gummigranulat/infill-materiale, som banen fyldes med.
Gummigranulatet giver ikke problemer, så længe det holdes på banen.
WGS Granulatsikring mindsker effektivt spredning af gummigranulatet ud i naturen.

HVORFOR WGS GRANULATSIKRING?

WGS Granulatsikring monteres direkte på boldbanehegnet omkring kunstgræsbanen. Systemet udmærker sig ved følgende fordele:
• Miljørigtig sikring af gummi-granulat
• Simpel montage på boldbanehegn
• Fleksibelt system med velcro-samlinger
• Ingen støjgener ved brug
• Mulighed for påtryk af reklame
• Algebehandlet overflade som kan modstå misfarvning
• 10 års produktgaranti

Granulatsikringssystemet er modulopbygget bestående af et overstykke og et understykke også kaldet slaget.
Overstykket er udført i perforeret presenningsdug (algebehandlet).

Den perforerede overflade på overstykket sikrer, at der kan trænge luft igennem, hvilket mindsker vindmodstanden på granulatsikringen. Når overstykket er korrekt monteret flagrer det ikke i vinden, som sikrer et stabilt udtryk. Den stabile overflade kan modstå boldspil, og modsat faste plader opstår der ingen støjgener ved direkte boldspil mod overstykket.

Det er muligt at påtrykke reklame på overstykket. Materialet kan modstå temperaturer på -54/+70 grader.
Understykket eller ’slaget’ ligger fladt på jorden, så granulatsikringen slutter helt tæt mod underlaget. Slaget er udført i kraftig pressenningsdug (algebehandlet, brandhæmmende PVC-materiale).

SIMPEL MONTAGE PÅ BOLDBANEHEGN

WGS Granulatsikring monteres simpelt med håndværktøj.
Modulerne er forstærket i top og bund med en løbegang, så du kan indføre aluminiumsskinne til montage. Modulerne samles simpelt og sikkert med velcro for hver 6 meter. Aluminiumsskinne monteres direkte på boldbanehegnet med de leverede befæstelsesmaterialer. Se montagevejledning på: www.granulatsikring.dk

MATERIALER TIL MONTAGE:

• Granulatsikring i moduler af 6 meter længde
• Befæstelsesmaterialer
• Aluminiumsskinne til løbegang i top og bund af moduler

Montagearbejdet kan efter ønske udføres af vores samarbejdspartnere: ALK Sport og DLH Montage. Indhent tilbud.