Om WGS

Leverandør af kunstgræsbaner, Padel baner &  multibaner.

null

Multibaner

Læs mere om multibaner

null

Padel

Læs mere om padel

null

Udstyr

Se vores udstyr

null

Eftersyns aftaler

Læs mere om vores eftersyn

Vi tilbyder kunstgræs
baner af høj kvalitet

Vi har også styr
på din have

Vi er sponser hos Dansk Padel forbund