Eftersyns aftale

Eftersynsaftale

Korrekt og rettidigt vedligehold af kunstgræsbaner er vigtig. Med en WGS Eftersynsaftale
hjælper vi dig som baneejer med, at banen bliver vedligeholdt efter gældende forskrifter.
Derved opretholdes banens gode egenskaber og banens levetid forlænges.

HVORFOR EN WGS EFTERSYNSAFTALE?

En WGS Eftersynsaftale anviser nødvendige vedligeholdelsestiltag,
som kan:
• opretholde produktgarantien og kunstgræssets kvalitet
• forlænge kunstgræsbanens levetid
• bevare de sportsfunktionelle egenskaber
• give et overblik over vedligeholdelsesomkostninger
• minimere skadesrisikoen for banens brugere

Akut opståede skader eller spørgsmål som vurderes at kræve øjeblikkelig telefon-support, indgår vederlagsfri som en del af aftalen.
En WGS Eftersynsaftale tegnes for en periode på minimum 24 måneder med et årligt servicebesøg. Aftalen kan udvides med yderligere
et eller tre årlige besøg, så vi besigtiger anlægget hvert halve år eller
en gang i kvartalet.

VÆRD AT VIDE OM EN WGS EFTERSYNSAFTALE?

I WGS Eftersynsaftalen indgår et årligt servicebesøg og en WGS
Tilstands-Rapport.

SERVICEBESØGET

Et servicebesøg er typisk af 2-3 timers varighed, og omfatter en tilstandsvurdering og gennemgang af:
• samlingernes generelle kvalitet og vedhæftning
• linjernes kvalitet og vedhæftning,
• niveauet på infill,
• særligt udsatte steder, fx straffesparks-pletter o. lign.
• behovet for rensning af banen
• kvaliteten af det løbende vedligehold

WGS TILSTANDSRAPPORT

Alle servicebesøg afsluttes med en WGS TilstandsRapport, der anviser nødvendige tiltag for opretholdelse af produktgaranti, kvalitet og
sportsfunktionelle egenskaber. TilstandsRapporten beskriver fx:

• behov for ændringer i den daglige drift og vedligehold
• udførsel af ekstraordinært vedligehold, fx udbedring af
hærværksskader eller andet som kan påvirke kvaliteten
eller kunstgræsbanens levetid.

TilstandsRapporten giver overblik, og beskriver omfanget af eventuelle vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres.
Omkostninger til udførsel af vedligeholdelsesarbejdet er ikke inkluderet i WGS Eftersynsaftalen. Såfremt vi kan udføre arbejdet i forbindelse med et servicebesøg, vil I alene blive faktureret for vedligeholdelsesarbejdets tidsforbrug og anvendte materialer.
Eftersyn udføres af erfarne, jyske montører fra vores faste samarbejdspartnere gennem 10 år: ALK Sport og DLH Montage.