VEJLEDNING I TEST AF DRÆNEEVNER

UDFØRELSE AF VANDTEST:

​Vandgennemtrængning måles for at kontrollere konstruktionens dræneringskapacitet. Et rør med en indvendig diameter på 300 mm. presses mod konstruktionen. Røret fyldes med vand og der gøres en kvalitativ vurdering af dræneringskapaciteten. 

Erfaringsmæssigt er det ved tætte konstruktioner ofte underlaget, som begrænser vandgennemgangen, og der udføres derfor først en kontrol ved et hjørne, hvor evt. græs er fjernet. Samtidig gøres en kvalitativ vurdering af drænhullerne i græsset. Såfremt disse fungerer tilfredsstillende og underlaget ellers tillader gennemstrømning af vand, vurderes konstruktionen at have tilstrækkelig dræneringskapacitet. 

Hvis drænkapaciteten via hullerne i græsset er begrænset, men underlaget tillader gennemstrømning af vand, duføres en ny vandgennemgangstest på græsset for at bekræfte tilfredsstillende dræneringskapacitet. Såfremt underlaget viser sig for tæt / kompakt vurderes konstruktionens dræneringskapacitet til ikke at være tilfredsstillende.

(-gengivet fra NBI`s beskrivelse ifbm. test af installerede baner.)

Forhåndstests af baner udføres af andre en NBI, men baseres på tilsvarende principper som ovenfor anført. Disse prøver giver en indikation af dræneringsevnen med eller uden græs, og kan ikke opfattes som endelige resultater, men snarere en idé om, hvad der evt. bør gøres.

Nedenfornævnte er sat op i samarebjde med NBI v/ Jøran Furre i september 2005.
​​

  • Der benyttes et rør med indvendig diameter på 300 mm. og en højde på 20 cm.
  • Røret presses mod underlaget med ca. 2,0KN. I praksis gjøres dette ved at man presser røret mod underlaget og – om muligt – tilfører lidt fedt i kanten, således der ikke bliver for stort vandudslip langs kanterne. Skal testen udføres på eksisterende kunstgræs bør granulat og sand fjernes fra græset. Derefter sættes det ene forhjul fra en bil op på røret (se foto) Bilen køres op på en 2 x 8” planke, som bør give nok tryk.
  • Vandet fyldes i røret til en højde på 120 mm. Så måles den tid, som det tager for vandet at synke til 20 mm. Tiden må ikke overstige 8 min. Husk, at tests på kunstgræs ikke må foretages ovenpå eksisterende samlinger / svejsninger.
  • Vandtesten bør udføres flere steder på banen.​​

Vil du vide mere om dine muligheder?

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på dit kunstgræsprojekt. 

Vi vender tilbage hurtigst muligt

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Bliv ringet op

Du vil modtage et opkald fra os inden for tre hverdage, hvor vi, uforpligtende, taler sammen om dine behov.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktoplysninger

​WGS – WELLNESS GROUP A/S

Administration:
​Østeråsene 16 | DK-9900 Frederikshavn

​​

Lager:

Suderbovej 13 | DK-9900 Frederikshavn​

​​Tlf.: +45 96 20 01 01

Fax: +45 96 20 01 02 

E-mail: info@wgs.dk

CVR: 26994691

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.