Udgiftssiden

Kunstgræs: En væsentlig investering!

I lyset af de mange fordele ved kunstgræs, kan det undre, at ikke langt flere naturgræsbaner og -pladser erstattes med kunstgræs. Svaret på dette spørgsmål er ganske enkelt: Først og fremmest er en kunstgræsbane dyrere at anlægge end en naturgræsbane. Den enkelte bygherre skal derfor have et større rådighedsbeløb at kunne investere for, hvis drømmen om flere kvadratmeter med kunstgræs skal virkeliggøres.
 
Men fordi drift og vedligeholdsudgifterne på kunstgræs er lavere og kunstgræs tåler langt mere intensivt end naturgræs, ender udgiften pr. spilletime ud med at være lavere på kunstgræs end på naturligt græs. Alligevel venter klubber og kommuner ofte med at etablere – eller udskifte – eksisterende baner til behovet er så udtalt, at det ikke under nogen omstændigheder kan udsættes:

Et eksempel kunne være en fodboldklub, der vokser ud af de eksisterende rammer, uden mulighed for at etablere yderligere baner med naturgræs. Ved at omlægge en eller flere baner til kunstgræs kan klubben blive i vante omgivelser og ydermere undgå udgifter til nyt klubhus, eller transportudgifter ved at rejse til andre, eksterne baner i området.
 
Byudvikling stiller ligeledes høje krav om plads, hvilket i dag gør det mere attraktivt at udskifte baner med naturgræs med en eller flere kunstgræsbaner. Den plads, som frigøres kan således benyttes til nye (kommercielle) tiltag, der i mange tilfælde er i stand til at generere betydelige indtægter end bredde-idræt.
 
Endelig er der – typisk i større byer – et behov for, at der er flere brugere / klubber på de samme baner, hvilket er en stor udfordring for det personale, som skal vedligeholde banerne. Ved omlægning af sådanne baner til kunstgræs vil flere brugere ikke være noget problem, men derimod åbne op for brug af skoler og institutioner i dag- og eftermiddagstimerne, inden det lokale foreningsliv overtager brugsretten i aftentimerne.

Til forside

WGS – Wellness Group A/S

 

Administration:

 

Lager:

Østeråsene 16

DK-9900 Frederikshavn

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf.: +45 96 20 01 01
Fax: +45 96 20 01 02
Mail:
info@wgs.dk

 

 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.